Intech Łódź
Instytut Innowacji i Nowych Technologii Sp. z o.o.
ponad 12 lat doświadczenia
     w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji

Instytut Innowacji i Nowych Technologii Sp. z o. o.
90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85, IV piętro.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000279450
NIP: 725-194-00-75, REGON: 100329760, Kapitał zakładowy: 685 000 zł.
automatyka isobus sterowanie komunikacja norma ISO11738 optymalizacja automatyki deklaracja zgodności wniosek o dofinansowanie cad 3d deklaracji zgodności cad program wniosek o dofinansowanie projektu dofinansowanie projektów elementy skończone systemy automatyki badania wytrzymałościowe elementy automatyki automatyka i sterowanie modele 3d cad projekt celowy obliczenia mes analiza wytrzymałościowa optymalizacja konstrukcji Intech Łódź